Войти
Абитуриенту

Якія тэмы паўтарыць перад ЦЭ па беларускай мове

У ЦЭ па беларускай мове будзе 40 заданняў: 18 — у частцы А, 22 — у частцы В. Мы паглядзелі, якія былі пытанні ў ДРТ-2023 і склалі спіс тэм для паўтарэння ў тым жа парадку, у якім яны сустрэліся ў тэсце. А яшчэ падабралі навучальныя відэа, каб вам было прасцей паўтараць матэрыял.

Спецыфікацыя па беларускай мове

Частка А

Правапіс вялікай і малой літары

Правапіс у/ў

Мяккі знак і апостраф

Правапіс назоўнікаў разам, праз злучок

Правапіс прыметнікаў разам, праз злучок

Правапіс прыслоўяў

Не са словамі розных часцін мовы

Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове

Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам

Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа

Знакі прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі

Коска пры адасобленых членах сказа

Знакі прыпынку ў сказах з пабочнымі словамі і словазлучэннямі і ўстаўнымі канструкцыямі

Знакі прыпынку паміж часткамі складаназлучанага сказа

Знакі прыпынку паміж часткамі складаназалежнага сказа

Знакі прыпынку паміж часткамі бяззлучнікавага складанага сказа

Знакі прыпынку ў складаным сказе з рознымі відамі сувязі частак

Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай

Частка В

Правапіс О, Э, А

Правапіс Е, Ё, Я

Правапіс зычных

Падвоеныя і падоўжаныя зычныя

Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў

Скланенне лічэбнікаў

Асабовыя формы дзеяслова

Значэнне фразеалагізмаў

Марфемны разбор слоў

Спосабы ўтварэння слоў

Стыль тэксту

Сродкі сувязі сказаў у тэксце

Паронімы

Асіміляцыя зычных гукаў (суседняя мяккасць)

Ступені параўнання прыметнікаў

Адмоўныя займеннікі

Суфіксы дзеясловаў -ыва-, -ва-

Утварэнне і правапіс дзеепрыметнікаў

Часціца як службовая часціна мовы

Ужыванне часціц не, ні

Спосабы выражэння дзейніка і выказніка

Больш відэа глядзіце ў плэйлісце на канале Адукар

Даведайцеся пра нашы курсы падрыхтоўкі да ЦЭ і ЦТ. Дзякуй, што дачыталі да канца. Мы рады, што адказалі на вашы пытанні.

Відэакурсы па беларускай мове

ЦТ анлайн

***

Калі хочаце апублікаваць гэты тэкст на сваім сайце або ў сацыяльнай сетцы, звяжыцеся з намі па адрасе info@adukar.by. Перадрук матэрыялаў магчымы толькі з пісьмовай згоды рэдакцыі.

Привет! Ты уже записался на наши итоговые занятия перед ЦТ? Такие занятия мы проводим уже четвёртый год, и преподаватели нашего учебного центра научились достаточно точно предсказывать, какие вопросы будут на ЦТ. На этом занятии мы прорешаем их вместе с тобой! Регистрируйся, если еще не сделал этого — и увеличь свои шансы на поступление!